BMW is klaar voor WLTP

Meer realisme over brandstofverbruik en emissie.

In 1992 is de New European Driving Cycle (afgekort: NEDC) geïntroduceerd. Sindsdien worden de brandstofverbruiks- en emissiewaarden van auto's met deze procedure bepaald. Er kleefden echter te veel nadelen aan de condities van deze laboratoriumtest om realistische verbruiks- en emissiewaarden te kunnen vaststellen.
Vanaf september 2018 wordt de NEDC daarom vervangen door een nieuwe, meer realistische rijcyclus met de naam WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“).Deze wordt bovendien aangevuld met een emissietest die schadelijke stoffen direct op de weg meet: RDE (Real Driving Emissions). De nieuwe testprocedures maken het voor consumenten voortaan mogelijk om het brandstofverbruik en de emissies van hun auto beter in te schatten.

HET EFFECT VAN WLTP OP BMW MODELLEN IN NEDERLAND

Door de nieuwe WLTP homologatie stijgt de gemeten CO2 uitstoot, ook bij BMW modellen. In Nederland heeft dit een direct effect op de prijsstelling vanwege de bpm belasting die gebaseerd is op de hoogte van de CO2-uitstoot. Omdat hier door de verantwoordelijke instanties niet tijdig op is geanticipeerd, leidt een WLTP keuring in vrijwel alle gevallen tot een hogere consumentenadviesprijs.

BMW Nederland heeft er echter voor gekozen om de stijging van de bpm belasting voor een belangrijk deel van het modelgamma volledig te compenseren, waardoor de klanten vooralsnog niet geconfronteerd worden met hogere prijzen. Dit geldt voor zowel de fiscale waarden als de consumentenadviesprijzen.

VAN NEDC NAAR WLTP

Meer realistische verbruiks- en emissiewaarden dankzij meer realistische testcondities.

De nieuwe WLTP-meetprocedure heeft als uitgangspunt dat de testcondities de rijcondities in de praktijk zo dicht mogelijk benaderen, waardoor de vastgestelde waarden realistischer zullen uitvallen. Dit betekent o.a. nieuw gedefinieerde, significant strengere testcondities en hogere snelheden alsmede een duidelijk langere testduur (30 in plaats van 20 minuten).

Voor een nauwkeurigere bepaling van de CO2-emissie worden niet alleen – zoals tot dusver – standaarduitrustingen, maar ook extra-uitrustingen voor een auto in de testprocedure meegenomen. Dit levert voor elk type auto twee waarden op: de laagste en hoogst mogelijke normverbruikswaarde, afhankelijk van aerodynamica, gewicht en rolweerstand. Dankzij de WLTP-procedure kunt u het verbruik en de CO2-emissie van een auto voortaan beter inschatten. In geval van een concrete autoconfiguratie wordt daarentegen de individuele normwaarde direct aangegeven.

Ondanks alle nauwkeurigheid zijn ook in deze testprocedure afwijkingen mogelijk. Onafhankelijk daarvan wordt het verbruik en de CO2-emissie in de praktijk ook in de toekomst mede bepaald door diverse topografische, klimatologische en persoonlijke, rijtechnische omstandigheden. Daarbij zijn ook de verkeerssituatie, de actuele belading en het gebruik van bijvoorbeeld de airconditioning van invloed. Eén ding staat vast: De testcondities zijn realistischer dan tot dusver, waardoor op papier rekening gehouden moet worden met hogere verbruiks- en emissiewaarden en bij elektrische auto's met een kleinere actieradius. Dit heeft echter geen negatief effect op het reële verbruik of de actieradius. Bovendien werkt BMW Group voortdurend aan nieuwe technologieën om het verbruik en de actieradius verder te optimaliseren.
 

Deze content wordt geblokkeerd

Deze content wordt niet weergegeven, omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

BMW Group werkt al aan de omschakeling naar de nieuwe testprocedure en bereidt haar productportfolio stap voor stap hierop voor met nieuwe auto's, nieuwe motorvarianten of technische wijzigingen. Zo kan voor het complete wagenpark van BMW Group gegarandeerd worden dat alle modellen op elk moment voldoen aan de voor hen geldende wettelijke randvoorwaarden.

De WLTP-testprocedure is vanaf september 2017 verplicht voor nieuwe typegoedkeuringen.

De wetgever schrijft echter voor dat in de communicatie de middels de WLTP-procedure gemeten waarden in eerste instantie worden teruggerekend naar NEDC-waarden. Daarvoor heeft de Europese Commissie een correlatieprocedure ontwikkeld die voor alle autofabrikanten in gelijke mate verplicht is. Deze fase is bedoeld om de omschakeling te vereenvoudigen. De duur ervan is afhankelijk van de desbetreffende nationale wetgeving en varieert daarmee van markt tot markt.

Vanaf september 2018 zijn dan alle autofabrikanten voor auto's die worden verkocht in de EU alsmede in Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland, wettelijk verplicht te testen volgens de WLTP-procedure.
Uiterlijk december 2020 moeten tot slot alle landen die voor de typegoedkeuring de EU-wetgeving overnemen, voor alle auto's WLTP-waarden aangeven en communiceren.

REAL DRIVING EMISSIONS

Beperking van de vervuilingswaarden op de weg.

Naast WLTP- zijn ook RDE-waarden ('Real Driving Emissions') vanaf september 2018 verplicht voor alle autofabrikanten in de EU alsmede in Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland. Bij deze RDE-tests wordt de emissie van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld fijnstof (roetdeeltjes) en stikstofoxide (NOx), direct tijdens het rijden op de weg gemeten. Op die manier worden gemiddelde emissiewaarden bepaald, die ook onder dagelijkse rijomstandigheden te verwachten zijn.

Om de vervuilingswaarden tijdens het dagelijks gebruik nog verder terug te dringen, past BMW Group bij haar modellen diverse technologieën toe om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te reduceren.

De BluePerformance maatregelen bijvoorbeeld verlagen de uitstoot van stikstofoxides bij dieselmotoren. BMW Group zet voor alle dieselmotoren NOx-opslagkatalysatoren in om de uitstoot van stikstofoxide te reduceren.

Afhankelijk van het model wordt bovendien door Selective Catalytic Reduction (SCR) met AdBlue® – een ureumoplossing – tot 90% van de stikstofoxide omgezet in waterdamp en het net zo onschadelijke stikstof.

BMW Group was de eerste fabrikant die de combinatie van NOx-opslagkatalysator en SCR-systeem als standaard introduceerde.

Bovendien worden dieselauto's sinds 2006 standaard uitgerust met een roetfilter om fijnstof te reduceren. Ook bij de benzinemodellen worden stap voor stap speciale deeltjesfilters ingevoerd.

Op die manier slaagt BMW Group erin om onder de lage grenswaarden van de EU6c-emissienorm te blijven, die vanaf september 2018 verplicht is voor alle auto's. De EU6c-emissienorm schrijft lagere grenswaarden voor het aantal deeltjes bij benzineauto's voor in vergelijking tot EU6b. Voor dieselauto's gelden voor EU6b en EU6c dezelfde grenswaarden binnen de cyclus.

FAQ

Uw vragen. Onze antwoorden.

De afkorting WLTP staat voor “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.

Hierbij gaat het om een vanaf september 2018 voor alle auto's wettelijk verplichte nieuwe testprocedure voor een meer realistische bepaling van de brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van een auto. De WLTP komt in de plaats van de tot dusver geldende NEDC-procedure.

Het verbruik en de emissie van een auto zijn onder andere afhankelijk van de rijstijl. Daarom worden er voor de WLTP wereldwijd rijgegevens verzameld. Aan de hand van deze gegevens zijn er vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam (low), middel (medium), snel (high) en bijzonder snel (extra high). Binnen elk van deze fasen wordt met verschillende intensiteit geaccelereerd, geremd, gestopt etc., om realistische rijsituaties na te bootsen. De combinatie van deze fasen levert vervolgens de rijcyclus op, die als gecombineerde waarde wordt gecommuniceerd in de gegevens van de fabrikant. Omdat elektrische of hybride auto's met name worden toegepast in de stad, omvat hun rijcyclus een vijfde fase: de city-fase. Die vloeit voort uit de gemiddelde snelheden laag (low) en middel (medium).

De afkorting RDE staat voor “Real Driving Emissions”. Hierbij gaat het om een nieuwe methode voor het bepalen van het gehalte schadelijke stoffen, zoals stikstofoxide (NOx) en fijnstof (roetdeeltjes). Doorslaggevend is dat de meting op de weg onder realistische rijomstandigheden plaatsvindt, en niet in het laboratorium. Hiervoor wordt een zogenaamd Portable Emissions Measurement System (afgekort PEMS) op de uitlaat van het testvoertuig aangebracht.

BMW Group werkt al aan de omschakeling naar de nieuwe testprocedure en bereidt haar productportfolio stap voor stap hierop voor met nieuwe auto's, nieuwe motorvarianten of technische wijzigingen. Zo wordt voor het complete wagenpark van BMW Group gegarandeerd dat alle modellen op elk moment voldoen aan de voor hen geldende wettelijke randvoorwaarden.

In principe geldt: alle modellen van BMW Group voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen. Dat bevestigen de betreffende resultaten van de officiële controles op nationaal en internationaal niveau.

Door invoering van de WLTP-procedure zullen de aangegeven verbruiks- en CO2-emissiewaarden de praktijkwaarden benaderen. Bovendien draagt het feit dat in de WLTP-testprocedure rekening wordt gehouden met individuele extra-uitrustingen verder bij aan realistischere waarden, omdat die daarmee gebaseerd zijn op de individuele configuratie van uw auto. Tegelijkertijd betekenen realistischere waarden echter ook hogere verbruiks- en CO2-waarden van auto's met een verbrandingsmotor en een geringere actieradius van elektrische auto's. Afhankelijk van de nationale wetgeving kan dit resulteren in een hogere CO2-malus.

Met Euro 6 wordt de huidige emissienorm voor schadelijke stoffen aangeduid. In de norm zijn lagere maximumwaarden voor deeltjes- en stikstofoxide-emissies van auto's vastgelegd dan in EU5. Vanaf september 2018* wordt de EU6c-emissienorm verplicht, die in vergelijking tot EU6b nog lagere grenswaarden voor het aantal deeltjes bij benzineauto's voorschrijft. Voor dieselauto's gelden voor EU6b en EU6c dezelfde grenswaarden binnen de cyclus. EU6d-TEMP vanaf september 2019* en EU6d vanaf januari 2021* verlagen de grenswaarden voor het aantal deeltjes en stikstofoxide wederom licht in aanpassing aan RDE.

*Geldt voor nieuwe auto's. Nieuwe modellen voldoen altijd 1 jaar eerder aan de nieuwe emissienormen.

Om de emissiewaarden van een auto nog verder te kunnen verlagen, wordt er vloeibare ammoniak, AdBlue® geheten, aan dieselmotoren toegevoegd. Door Selective Catalytic Reduction (SCR) met AdBlue® wordt de stikstofoxide tot 90% verlaagd. Wat achterblijft is water, stikstof en CO2.

BMW past de BluePerformance technologie toe om de stikstofoxide-emissie van haar auto's nog verder te verlagen. Daarmee kunnen de emissies van de dieselaandrijving nog verder worden gereduceerd. Naast de componenten roetfilter en NOx-opslagkatalysator zorgt de SCR-katalysator (“Selective Catalytic Reduction”) met AdBlue®-injectie bij een aantal modellen voor een verdere verlaging van het stikstofoxidegehalte in de uitlaatgassen.

Het partikelfilter is een maatregel ter verlaging van het aantal roetdeeltjes, ofwel fijnstof, in dieselmotoren en in benzinemotoren.

Omdat elektrische of hybride auto's met name in de stad worden gebruikt, voorziet WLTP voor deze modellen naast de vier fasen laag, middel, hoog en bijzonder hoog nog een eigen, aanvullende vijfde fase – de city-fase. Deze combineert de snelheden van de fasen die de rijsituatie in de stad het beste weergeven: laag en middel. Op die manier is het mogelijk realistischere actieradiuswaarden te geven.

DE NIEUWE BMW X6.
DE NIEUWE BMW 8 SERIE GRAN COUPÉ.
DE NIEUWE BMW 3 SERIE TOURING.
BMW DE FONKERT | DE NIEUWE BMW X6

DE NIEUWE BMW X6.

Compromisloos en non-conformistisch – de nieuwe BMW X6 is uitdagend assertief en heeft een uitgesproken, exclusief design dat zijn zelfverzekerde en overheersende uitstraling benadrukt. Kijk maar eens naar de zeer atletische carrosserie en de nieuwe, onderscheidende designtaal met fascinerende exclusiviteit en visionaire technologieën zoals de indrukwekkende BMW nierengrille 'Iconic Glow'.

DE NIEUWE BMW 8 SERIE GRAN COUPÉ.

BMW breidt het gamma van de nieuwe BMW 8 Serie verder uit met een vierdeurs sportauto in het luxe premium segment. De nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé heeft een onderscheidend karakter, een bijzonder plezierige rijdynamiek, een zeer aansprekend design, is luxueus en biedt meer ruimte voor de achterpassagiers. De sportieve prestaties van de nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé combineren perfect met het verder verbeterde dagelijkse gebruiksgemak en het talent om comfortabel en snel grote afstanden te overbruggen.

BMW DE FONKERT | DE NIEUWE BMW 3 SERIE TOURING

DE NIEUWE BMW 3 SERIE TOURING.

De nieuwe BMW 3 Serie Touring combineert innovatie, functionaliteit en sportieve dynamiek tot een perfect geheel. Als de atleet onder de allrounders verenigt hij zeer efficiënte BMW TwinPower Turbo motoren, perfect afgestelde onderstelcomponenten en state-of-the-art assistentiesystemen. Om indruk te maken met rijdynamiek die ongeëvenaard is in het segment. Deze eigenschap straalt hij zelfs uit bij stilstand.